top of page
talip3.jpeg

  1970 yılında Istanbulda doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Istanbulda tamamladım. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirerek Tıp Doktoru ünvanı aldım.

  Mecburi hizmetimi Erzurum İspir’de yaptıktan sonra Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Nöroloji ihtisasımı 2001 yılında tamamladım. 2001 yılında Trakya Üniversitesi Tıp fakültesinde öğretim üyesi olarak göreve başladım ve aynı üniversitede 2006 yılında Doçent oldum. 

  2008-2009 yıllarında Calgary Üniversitesi’nde Calgary Stroke Program’da klinik fellow olarak görev yaptım. Burada geçirdiğim süre boyunca özellikle erken dönem inme tedavisi ve transkranyal Doppler’in inme takibinde kullanımı konusunda eğitim aldım. Kendi üniversiteme döndükten sonra 2009-2010 yıllarında akut inmenin erken tedavisinin Edirne ve çevresinde uygulaması konusunda çok aktif projeler geliştirdim ve o dönem için bu alanda Trakya üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğinin Türkiye’nin en etkin kliniklerinden birisi olmasında aktif rol aldım 

  2010 yılı sonunda Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalına Doçent olarak katıldım ve bu üniversitede 2012 yılında Profesör oldum ve aynı zamanda 2012-2017 yılları arasında Nöroloji Anabilim dalı başkanı olarak görev yaptım. Bu dönem boyunca özellikle inme tedavisi başta olmak üzere Nöroloji kliniğinin nörolojiyi ilgilendiren tüm alanlarda öncü bir klinik olması için elimden geleni yaptım. Nöroloji Yoğun Bakım ünitesi, Akut inme tedavisi, Endovasküler tedaviler (Akut inme de beyinden pıhtı çıkarılması, karotis arter ve beyindeki damarlara stent konması vs) gibi alanların inme tedavisi ile ilgili alanların yanısıra Nöroloji kliniğinin demans, epilepsi, başağrısı, Multiple Skleroz, Parkinson, EEG ve EMG labaratuarları gibi diğer nörolojik alanlarda Türkiye’de ve uluslararası düzeyde söz sahibi olması için elimden geleni yaptım. Burada Türkiye’nin sayılı Girişimsel kardiyologlarından birisi olan Prof Dr Ömer Göktekin’in yanında Girişimsel Nöroloji eğitimimi tamamladım.

  2017 yılında Memorial Hizmet Hastanesine geçtim burada akut inme tedavisi sorumlusu ve Nöroloji uzmanı olarak görev yaptım yaklaşık 2 yıl boyunca Istanbul’un sayılı inme merkezlerinden biri olan bu merkezi çalıştırdım. 2019-2021 yılları arasında Bahreyn’de King Hamad Üniversite Hastanesi ve Arabian Gulf Üniversitesinde görev yaptım yine buradada Akut İnme tedavisi alanında girişimsel nörolog olarak çalıştım. 2021 yılında Memorial Hizmet hastanesine döndüm ve halen burada görev yapmaktayım.

  Nöroloji alanındaki ilgi alanlarım inme tedavisi, girişimsel nörolojik işlemler, demans, Parkinson hastalığı hareket bozuklukları, başağrısı ve epilepsidir. Uluslararası 100 den fazla bilimsel makalem ve bu makalelere yapılmış 2000’in üzerinde atıfım var. Yurt içinde ve yurt dışında birçok bilimsel toplantıda konuşmacı olarak görev yaptım ve saygın uluslarası çalışmalara aktif araştırmacı olarak katıldım. 

Üye Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar

  • Turk Tabipler Birligi 

  • Turk Noroloji Dernegi 

  • Turk Beyin Damar Hastaliklari Dernegi 

  • European Stroke Organisation 

  • MENA Stroke Organisation 

  • Bahrain Neurology Association

 

Prof. Dr. Talip ASİL
Nöroloji Uzmanı

bottom of page